فهرست

فراخوان

روستاها و عشایر دوستدار کتاب

گزارش تصويري

فعالیتهای فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی استان ایلام

در ایام همه گیری ویروسی کرونا، اداره کل کتابخانه های عمومی استان ایلام، فعالیتهای متنوعی در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، در بستر فضای ارتباطی اسکای روم و با حضور شخصیتهای فرهیخته استان، برگزار می کند.