فهرست

فراخوان

روستاها و عشایر دوستدار کتاب

گزارش تصويري

فعالیتهای فرهنگی کتابخانه های عمومی استان ایلام در ایام کرونا

کتابخانه های عمومی استان ایلام در ایام هه گیری ویروس کرونا و محدویت های ناشی از آن، فعالیتهای متنوعی را در بستر فضای مجازی انجام می دهند. بخشی از فعالیتهای انجام گرفته در قاب تصویر آمده است.