فهرست

فراخوان

روستاها و عشایر دوستدار کتاب

گزارش تصويري

انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ملکشاهی

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ملکشاهی با محوریت بررسی وضعیت پروژه کتابخانه اندیشه شهر ارکواز، احداث ساختمان کتابخانه شهدای شهر مهر، ایجاد کتابخانه در روستای گنبد پیرمحمد و همچنین ویژه برنامه های سالروز تاسیس نهاد کتابخانه برگزار شد.