فهرست

شهرستان بدره

نهاد کتابخانه ها
در راستای پویش اهدای کتاب میراث ماندگار صورت گرفت؛

اهدای 550 نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان بدره

یکی از نویسندگان و فعالان فرهنگی استان ایلام در راستای پویش اهدای کتاب، اهدای دانایی، تعداد 550 نسخه کتاب ارزشمند به کتابخانه های عمومی شهرستان بدره اهدا کرد.

20 /6/ 1400
مشاهده