صفحه اصلي
آلبوم تصاوير
اتوماسیون اداری
اخبار
استانداری ایلام
امام خمینی
امور انجمن ها
انجمن خیرین کتابخانه ساز
تصوير ها
جشنواره رضوی
حدیث
خبرگزاری کتاب ایران
دفتر مقام معظم رهبری
شعار سال
فیش حقوقی
کانال تلگرام
کتابخانه ملی
کتابخوان ماه
متون عمومي
مشارکت ها و شهرداری ها
مقام معظم رهبری
مناسبت ها
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
وبلاگ کتابخانه های عمومی استان
همایش ملی مهارتهای ارتباطی
ورود

1399/4/11 چهارشنبه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایلام در دیدار با مدیرکل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی استان مطرح کرد؛ حوزه کتاب و کتابخوانی باید در گروه برنامه های محرومیت زدایی قرار گیرد مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایلام، پیرامون حمایت مالی از پروژه های کتابخانه ای و تامین بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز بخش های کودک کتابخانه های عمومی، با مدیرکل بنیاد مستضعان انقلاب اسلامی استان ایلام دیدار نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان ایلام، سمیه حیدری مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایلام، در دیدار با مدیرکل بنیاد مستضعان انقلاب اسلامی استان، با تاکید نیاز کتابخانه های عمومی روستایی و مناطق محروم به عنوان مراکز فرهنگی فعال و تاثیرگذار، خواستار حمایت مالی از پروژه های کتابخانه ای و تامین بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز بخش های کودک این کتابخانه ها شد.

حیدری با اشاره به وظیفه ذاتی کتابخانه های عمومی در اشاعه فرهنگ مطالعه، گفت: هر جامعه زمانی به توسعه می رسد که رشد کتابخوانی آن در سطح بالایی باشد البته این امر مستلزم فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز است.

وی ضمن ارائه آماری از وضعیت کتابخانه های عمومی استان، اشاره کرد: در مناطق روستایی و محروم، کتابخانه تنها مرکز فرهنگی فعال است و روزانه بخش مهمی از فعالیت های فرهنگی در آنجا برگزار می شود و فضای روانی سالم را برای مردم بویژه کودکان و نوجوانان فراهم کرده است. البته تلاش ما فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم در این اماکن بوده و مجدانه تمایل داریم در راستای شکوفایی و رشد استعداد کودکان، فضای مناسب تری ایجاد کنیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایلام با تشریح انتظارات خود از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی استان به عنوان نهادی حمایتی، خاطرنشان ساخت: تجهیز بخش کودک کتابخانه های روستایی به امکانات سرگرمی و منابع مفید مطالعاتی و ایجاد کتابخانه در مناطق محروم و روستایی، دو خواسته محوری ما از این نهاد انقلابی است. با توجه به اینکه شهرستان ملکشاهی به عنوان منطقه هدف خدمت رسانی بنیاد انتخاب شده است، ایجاد کتابخانه در شهرهای مهر و ارکواز که مقدمات آن ها نیز فراهم شده است، ضرورت دارد. همچنین با احتمال اینکه شهرستان هلیلان به مناطق هدف خدمتگذاری افزوده شود، تقاضا داریم بخش کتابخانه های عمومی مورد توجه جدی بنیاد  قرار گیرد.

همچنین در این دیدار، یوسف فریادی زاده،  مدیرکل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی استان ایلام، با ارائه گزارشی از خدمات و برنامه های این نهاد جهت رفع محرومیت زدایی، گفت: ارائه خدمات در حوزه های فرهنگی و آموزشی در گروه برنامه های محوری ما قرار داشته و در سیاست گذاری های بنیاد دارای اولویت هستند. ارتباط مستمر با دستگاه های فرهنگی چون کتابخانه های عمومی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش، در این راستا می باشد.

وی یادآور شد: خوشبختانه در زمینه ایجاد و آماده سازی زیرساخت های فرهنگی و آموزشی قدم های مهمی برداشته ایم و در این رابطه مدارس و کتابخانه های متعددی با همکاری زیر مجموعه بنیاد ایجاد شده که گامی مهم در رابطه با محرومیت زدایی ارزیابی می شود.

فریادی زاده با اشاره به وضعیت املاک و زمین های متعلق به بنیاد مستضعان که کتابخانه عمومی در آن ایجاد شده است، بیان داشت: اداره کل کتابخانه های عمومی استان، جهت تعیین تکلیف وضعیت این املاک، می تواند نماینده ای مشخص نمایند و با کمک کارشناسان بنیاد ضمن بررسی وضعیت حقوقی و فنی آن ها، زمینه انتقال مالکیت آن ها و اخذ سند رسمی را مهیا ساخت.

مدیرکل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی استان ایلام، خاطرنشان ساخت هر منطقه ای که به صورت نمونه جهت محرومیت زادیی تحت پوشش بنیاد قرار گیرد مانند شهرستان ملکشاهی، ما مستقلاً فضای فرهنگی و آموزشی مانند کتابخانه عمومی ایجاد و تجهیز می کنیم البته تحقق این هدف پیگیری دستگاه های مرتبط را می طلبد و در دیگر مناطق نیز بنیاد در این فرایند ها همکاری و مشارکت خواهد داشت.

فریادی زاده، با توجه برنامه های آتی بنیاد جهت تحت پوشش قرار دادن مناطق جدید گفت: مطالعات مربوط به شهرستان هلیلان صورت گرفته است و رایزنی هایی هم انجام داده ایم که در صورت تحقق این امر، امور کتاب و کتابخوانی را مدنظر قرار خواهیم داد.
بيشتر
 [PageVisit]